Strona Instytutu


Grafiki pochodzą ze strony airliners.net, strony oficjalnej: www.airport.szczytno.pl
poniedziałek, 23 stycznia 2006
Co się dzieje z mazurskim portem i jak go ożywić?

Źle ma się sprawa z portem lotniczym w Szczytnie- Szymanach. Zarządca tego jedynego portu lotniczego Mazur znajduje sie, jak donoszą media lokalne, w stanie bliskim upadłości, a władze samorządowe, niezadowolone z obecnej struktury własnościowej portu, właśnie do upadłości obecnego zarządcy dążą. Chcą one następnie dokonać reaktywacji tego portu pod nowym zarządem, w innym składzie właścicielskim, po uzyskaniu większej kontroli nad tym portem, którego struktura właścicielska zarządu jest obecnie zdominowana przez kapitał państwowy.

Lotnisko w Szymanach (9 km od Szczytna, 56 km od Olsztyna) otwarto w 1996 r. Jak informuje prasa regionalna, lotnisko w Szymanach jest jedynym w tym regionie portem o statusie międzynarodowym. Czasopismo „Twoje Mazury” podaje, iż lotnisko ma  dwukilometrowy betonowy pas startowy o szerokości 60 metrów i pełne wyposażenie dla portu o takim statusie (m.in.: oznakowanie, terminal, bazę paliwową) oraz posiadało też radionawigacyjny system ILS/DMT pozwalający przyjmować samoloty w każdych warunkach atmosferycznych.

 

Lotnisko w Szymanach ma pewne niedogodności, nie przesłaniające jednak jego przyszłości na rynku. Pierwsza niedogodność to typowe dla byłych portów wojskowych położenie na uboczu Mazur (ale praktycznie w centrum południowej części województwa) i znaczna odległość (56 km) od aglomeracji Olsztyna. Także rozproszenie akcjonariatu jest wadą i powoduje niewydolność zarządczą: lotniskiem zarządza spółka ,,Port Lotniczy Mazury - Szczytno'', która ma aż 29 udziałowców.  Największymi z nich są Polskie Porty Lotnicze i Skarb Państwa, mniejszymi między innymi kilkanaście samorządów gminnych. Brak jest wiodącego akcjonariusza, który prowadziłby jakąś konkretną politykę rozwoju portu. Jak donosi prasa, taką rolę chce przyjąć na siebie samorząd województwa. Obliguje go niejako zapis w strategii rozwoju województwa, który traktuje lotnisko w Szymanach jako ważny element rozwoju gospodarczego i turystycznego Warmii i Mazur. Stąd Sejmik Wojewódzki zdecydował ongiś o zakupie 3% udziałów spółki a obecnie stara się o przejęcie majatku portu, co pozwoliłoby wywierać realny wpływ na jego działalność.

 

W obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest prowadzenie w Szczytnie rentownego lotniska regionalnego. Zaproponowano zmianę obecnej handlowej nazwy portu lotniczego w Szczytnie na nową, obejmującą większe aglomeracje lub atrakcje turystyczne w jego pobliżu, nawet jeśli te są odległe. W przypadku Szczytna będzie to nazwa „Port Lotniczy Olsztyn- Mazury”, albo „Port Lotniczy Olsztyn- Śniardwy”.

 

Aby skomunikować port z Olsztynem wystarczy wprowadzić w tej relacji autobus szynowy którego czas przejazdu wyniósłby przy obecnym stanie infrastruktury od 47 do 50 minut. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na tej trasie spowoduje, że czas podróży z portu lotniczego w Szymanach do Olsztyna wyniesie 30- 35 minut, z jednym tylko postojem w Szczytnie, co przy obecnym stanie techniki nie powinno nastręczać większych problemów. Wobec potencjału istniejącej infrastruktury budowa nowego portu lotniczego pod Olsztynem, do której dażą włądze samorządowe z tego regionu,  winna zostać rozważona szczególnie wnikliwie. W ocenie autora budowa nowego portu (szacunkowy jej koszt to 260 mln PLN) nie jest konieczna by rozwiązać problemy komunikacyjne tego regionu. Wystarczy dążyć do optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury, co w ocenie autora nie nastręcza większych problemów i pozwala zaoszczędzić dziesiątki milionów PLN.

 

Adam Fularz

15:11, lubuskielotnisko , Pomysły i idee
Link Dodaj komentarz »
Protest przeciwko zamiarom budowy nowego portu pod Olsztynem

Szanowni Państwo,

Apeluję o ponowne rozważenie problemu: budowa nowego portu lotniczego pod Olsztynem (szacuję koszt tej inwestycji na ok. 260 mln PLN) czy rozwój portu lotniczego w Szymanach. Moim zdaniem fakty ekonomiczne zdecydowanie przemawiają za rozwojem portu lotniczego w Szymanach, przynajmniej w okresie najbliższych paru lat. Uważam że plany budowy od podstaw nowego portu, choć ambitne, są nierealne ekonomiczne w obecnej sytuacji gospodarczej kraju.

Mimo odległości portu w Szymanach od Olsztyna (56 km) możliwe jest wprowadzenie w tej relacji tzw. airport linku (opis idei i zastosowania airport linków w Europie w dziale: "Skomunikowanie"), wykorzystując dostępne autobusy szynowe oraz istniejącą infrastrukturę kolejową dochodzącą w pobliże portu. Aby skomunikować port z Olsztynem wystarczy wprowadzić w tej relacji autobus szynowy którego czas przejazdu wyniósłby przy obecnym stanie infrastruktury od 47 do 50 minut. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej na tej trasie spowoduje, że czas podróży z portu lotniczego w Szymanach do Olsztyna wyniesie 30- 35 minut, wobec czego budowa nowego portu lotniczego winna zostać rozważona szczególnie wnikliwie. W mojej ocenie budowa nowego portu nie jest konieczna by rozwiązać problemy komunikacyjne tego regionu. Wystarczy dążyć do optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury, co w mojej ocenie nie nastręcza większych problemów i pozwala zaoszczędzić dziesiątki milionów PLN.  

Podaję też Państwu link do nieodległego od Olsztyna portu lotniczego w Pałądze (lit. Palanga) na Litwie, gdzie tamtejszy port, mimo że ulokowany nieco z dala od Kłajpedy (maisto wielkości Olsztyna), oferuje wiele połączeń w Basenie Morza Bałtyckiego i pozwala turystom odkrywać uroki zachodniej Litwy. Przykład Pałągi pokazuje że można oprzeć się na turystyce i pasażerom regionu by rozwinąć dany port lotniczy:

http://www.palanga-airport.lt/en/

Pozdrawiam,

Adam Fularz

Institute for Transport Studies, Leeds UK

14:27, lubuskielotnisko , Pomysły i idee
Link Dodaj komentarz »
List do władz portu i samorządów w sprawie zmiany nazwy na "Olsztyn- Mazury"

Szanowni Państwo,

Swego czasu próbowałem Państwa namówić do ożywienia portu lotniczego Szczytno- Szymany i sugerowałem zmianę jego nazwy komercyjnej (obecna nazwa na witrynie internetowej portu to: „Międzynarodowy Port Lotniczy Szczytno- Szymany” ) na inną. Zmiana nazwy zwykle doprowadziła do reaktywacji lotniska i pozwoliła na przyciągnięcie nowych przewoźników (casus lotniska w Hahn -dziś Frankfurt Hahn, czy portu w Charleroi – dziś Brussels Charleroi) .

Obecna nazwa jest tak niedogodna, że tylko nieliczne osoby w kraju orientują się gdzie leży Szczytno (bez urazy dla lokalnego partiotyzmu- nie jest to miejscowość szczególnie znana w Polsce). Na pewno nie jest ona zachęcająca ani dla przewoźników którzy raczej nigdy nie zdecydują się na loty do portu o tak nieznanej nazwie, ani dla potencjalnych pasażerów. Nazwę zwykle wybiera się zwracając uwagę na największe ośrodki regionu oraz jego walory turystyczne. Obecna nazwa tych warunków nie spełnia.

Ponawiam prośbę o zmianę nazwy handlowej. Proponowana nowa nazwa to MPL Olsztyn- Mazury. Olsztyn, leżący zaledwie ok. 40- 50 minut czasu podróży samochodem od portu, winien być połączony dobrej jakości transportem zbiorowym (autobus lub szynobus z czasem przejazdu poniżej 50 minut) z portem lotniczym, jeśli pojawi się jakiś przewoźnik chętny uruchomić loty, lub władze województwa zdecydują się wzorem władz woj. Lubuskiego pozyskać linie lotnicze LOT celem wznowienia ruchu na lotnisku (szczegóły w załączniku).

Aby pokazać Państwu że możliwe jest ożywienie portu o charakterze turystycznym poprzez ruch sezonowy, jako przykład podaję lotnisko w Sarmellek nad Balatonem:

http://www.flybalaton.com/index_eng.html

http://www.balaton-west-airport.hu/

 

Pozdrawiam,

Adam Fularz

Institute for Transport Studies, Leeds UK

14:25, lubuskielotnisko , Pomysły i idee
Link Dodaj komentarz »